Facebook Twitter
 

Wybory Nowego Prezesa KlubuWybory Nowego Prezesa Klubu

Witam na pokładzie !

W związku ze złożeniem przez Pana Ryszarda Starzyńskiego rezygnacji
z pełnienia funkcji Prezesa Klubu KS OSIR, na walnym zebraniu klubu podjęto uchwałę o wyborze nowego Prezesa Klubu.

Większością głosów wybrano Pana Tomasz Skrzyńskiego !

WITAMY NA POKŁADZIE !!

Nowemu Panu Prezesowi życzymy wielu sukcesów i owocnej pracy !

Dziękujemy również ustępującemu Prezesowi Panu Ryszardowi Starzyńskiemu za dotychczasową pracę. W podziękowaniu za krótką,
ale intensywną działalność Zarząd Klubu zaproponował funkcję Kierownika Sekcji Pływackiej.

 Uchwała
OSIR Chojnice

Copyright © OSIR Chojnice 2016. made by embryoStudio